Raadsleden & Veiligheid

Kamerbrief over aanpak agressie tegen politieke ambtsdragers

10-11-2015

Het kabinet gaat gemeenten intensiever ondersteunen bij de organisatie van bijeenkomsten rond de komst van asielzoekers. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die worden bedreigd, kunnen voor extra beveiligingsmaatregelen aanspraak maken op geld uit een speciaal fonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Ondersteuningsteams

Dat laat minister Plasterk van BZK weten in twee brieven, mede namens het ministerie van Veiligheid en Justitie, aan de Tweede Kamer. De ondersteuningsteams bestaan uit medewerkers van BZK, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). De teams werken nauw samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De hoeveelheid aan kennis die er al is, wordt gebruikt om gemeenten optimaal voor te bereiden en verschillende scenario's te ontwikkelen voor incidenten en calamiteiten. In het uiterste geval staan de teams gemeenten bij op locatie.

Agressie en geweld

De actualiteit maakt duidelijk dat politieke ambtsdragers steeds vaker persoonlijk worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat kan gepaard gaan met agressie en geweld. Dit wordt totaal niet geaccepteerd en moet bestreden worden.

Nu al worden kosten als politietoezicht en persoonsbeveiliging landelijk betaald en niet vanuit de gemeentelijke begroting, maar BZK heeft besloten tot een aanvullende financiële voorziening die andere kosten omtrent beveiliging moet vergoeden. Deze voorziening moet voorkomen dat politieke ambtsdragers geen melding durven te maken van agressie en geweld, omdat ze niet in discussie willen met de gemeenteraad over de kosten van beveiliging.

Veilige Publieke Taak

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) heeft sinds 2007 werkgevers ondersteund en instrumenten ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan werkgevers. Verder zijn er zogenaamde VPT-regio's opgezet, waarin afspraken met politie en openbaar ministerie gemaakt worden.

Dit programma was bedoeld als tijdelijke stimulans, maar wordt vanaf nu voortgezet in het structurele en nieuwe programma Bestuur en Veiligheid. Zo komt er een betere verbinding tussen de thema's ondermijning van bestuur en de aanpak van bedreiging van politieke ambtsdragers. Met deze maatregelen wordt geïnvesteerd in de veiligheid van deze groep van burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Downloads