Raadsleden & Veiligheid

Partners

Waarstaatjegemeente.nl is vernieuwd

12-05-2015

De vernieuwde website Waarstaatjegemeente.nl is gelanceerd. De site geeft overzichtelijk gegevens van Nederlandse gemeenten weer.

Vijftien thema's

Aan de hand van vijftien thema's biedt de vernieuwde site inzicht in indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd(hulpverlening). De site valt onder beheer van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten), onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vergelijk, verbaas, verbeter

De site is interessant voor gemeentebestuurders en -ambtenaren, maar is ook geschikt voor andere geĂŻnteresseerden die willen weten hoe een gemeente ervoor staat. Cijfers uit het dashboard over bijvoorbeeld het aantal geweldsmisdrijven, aantal inbraken uit een woning, gemeten overlast en onveiligheid kunnen worden vergeleken met (buur)gemeenten, de provincie en/of heel Nederland. Gemeenten kunnen deze data meenemen bij het opstellen van gemeentelijk beleid.

De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen en het CBS.

Links