Raadsleden & Veiligheid

Partners

CCV en Raadslid.nu tekenen kennispartnerovereenkomst

13-05-2015

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.nu en CCV-directeur Patrick van den Brink ondertekenden gisteren een Kennispartnerovereenkomst.

Het CCV houdt zich met allerlei veiligheidsvraagstukken bezig en adviseert en helpt daarmee bij het voorkomen van criminaliteit. Voor raadsleden biedt de site van het CCV veel informatie over allerlei vormen van veiligheid en veiligheidsvraagstukken.

Veiligheid ook zaak van de raad

Raadslid.Nu acht de samenwerking met het CCV van groot belang omdat veiligheid een thema is dat alle raadsleden raakt en niet alleen het exclusieve domein is van de burgemeester. Volgens Raadslid.Nu heeft de burgemeester er belang bij dat raadsleden beter toegerust worden op het onderwerp veiligheid. Dit jaar – waarin de volksvertegenwoordigende rol centraal staat in de activiteiten van Raadslid.Nu – zet Raadslid.Nu in op hoe de raad meer oog heeft en krijgt voor wat veiligheid betekent voor burgers.

Raadslid.Nu voert ook specifieke activiteiten uit met het CCV ten behoeve van het versterken van de positie van de raad en het ondersteunen van raadsleden. Samen met het CCV wordt er een enquête gehouden over veiligheid. Ook gaat Raadslid.Nu in overleg met het CCV toetsen of en in welke mate raadsleden betrokken blijven bij de uitvoering van het integraal veiligheidsplan.