Raadsleden & Veiligheid

Partners

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) over Veiligheidshuizen en de rol van gemeenten

13-07-2015

In de Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek om overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. Sinds 2014 hebben gemeenten de regie over de Veiligheidshuizen: wat betekent dat voor de VNG?

Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, gaat in een interview met de site Veiligheidshuizen.nl in op de rol van de VNG.

VNG als knooppunt

Kriens: 'We zijn ten eerste een knooppunt van informatie. We halen de kennis uit de praktijk. Daarvoor gaan we regelmatig langs bij de Veiligheidshuizen. Maar we zijn tevens een knooppunt van mensen. We kunnen mensen aan elkaar verbinden: van de ene aan de andere regio, maar ook van lokaal naar landelijk en vice versa.'

Zorg en veiligheid

In het interview komt ook de verbinding tusen zorg en veiligheid ter sprake: 'de samenwerking binnen het Veiligheidshuis helpt om de soms botsende logica tussen politie en zorg te overbruggen.' Maar Jantine Kriens vindt ook dat zorg en veiligheid over het algemeen nog te veel gescheiden werelden zijn:

'Nog altijd is het niet vanzelfsprekend dat de partijen samenwerken. Hulpverleners houden het gezag vaak liever buiten de deur, terwijl politie en OM soms het gevoel hebben dat ze aan het dweilen zijn met de kraan open.'

Sociale wijkteams

Er speelt heel veel, stelt Kriens: 'De Triage, de verbinding met de sociale wijkteams, de aanpak van verwarde personen. Ik hoop dat de Veiligheidshuizen zelf de handschoen oppakken en niet wachten tot er landelijk beleid is ontwikkeld.'

Meer informatie

Hieronder het interview met Jantine Kriens zoals gepubliceerd op Veiligheidshuizen.nl: