Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking voor raadsleden en griffiers over samenwerking

15-06-2015

Raadsleden die op zoek zijn naar meer greep en invloed op regionale samenwerking kunnen dat vinden in de publicatie 'Grip op Regionale Samenwerking'. In deze handreiking staan 8 gouden lessen voor meer greep en invloed op regionale samenwerking.

Lessen

De handreiking 'Grip op Regionale Samenwerking' begint met het benoemen van acht gouden regels:

Les 1
Werk alleen samen als dat noodzakelijk is voor betere oplossingen (effectiever, efficienter, meer gedragen) voor de burgers;

Les 2
Vul de rol van de raad in op een manier die past bij het soort samenwerking;

Les 3
Maak met het college op voorhand afspraken over hoe het proces gaat lopen. Verwerk daarin afspraken over indicatoren voor beoordeling, over informatievoorziening en over momenten waarop de raad zijn invloed heeft;

Les 4
Houd de samenwerkingsverhoudingen goed. Wees daarom open over de inhoud en over de sentimenten die achter uw opvattingen schuil gaan;

Les 5
Wees zeer alert op de bevoegdheden die overgaan en op de invloed die het gemeentebestuur houdt binnen de samenwerking;

Les 6
Zoek uw collega’s in andere raden op. Verlengd lokaal bestuur vergt verlengde democratische controle;

Les 7
Zorg voor expertise binnen de raad over wat samenwerking is en over hoe de samenwerking werkt. Laat u daarbij ondersteunen door de griffier.

Les 8
Laat uw samenwerkingsverband regelmatig evalueren en bekijk of continuering noodzakelijk is.

Het speelveld, de spelregels en de speltactiek

“Grip op Regionale Samenwerking” is een handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers om met bestuurlijke samenwerking om te gaan. Het is geschreven door Rob de Greef in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu. In de publicatie wordt het speelveld, de spelregels en de speltactiek geschetst voor regionale samenwerking. Grip op Regionale Samenwerking is toegezonden aan alle raadsgriffiers in Nederland. Raadsleden hebben daardoor de gelegenheid om te allen tijde een beroep te doen op hun griffier om adequate informatie over hoe grip te krijgen op regionale samenwerking.

De handreiking is tijdens het VNG Jaarcongres door minister van Binnenlandse Zaken Plasterk en Arjan Oudbier, voorzitter van de Vereniging van Griffiers, aangeboden aan Mark den Boer, voorzitter Raadslid.Nu, en Karin van der Pas van de Vereniging van Griffiers.

Downloads