Raadsleden & Veiligheid

Partners

Commissie adviseert over inrichting lokaal bestuur

16-11-2015

Een commissie, bestaande uit bestuurders en weterschappers, buigt zich de komende maanden over de toekomst van het lokaal bestuurlijk stelsel. De commissie staat onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Op basis van actuele maatschappelijke opgaven, zoals de decentralisaties en de vluchtelingenproblematiek, zal de commissie advies uitbrengen over welke inrichting van het lokaal bestuur op termijn het best passend is.

De commissie is ingesteld door de VNG en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Wat bekijkt de commissie?

De commissie zal onder meer kijken naar:

  • de verantwoordelijkheden van de colleges van burgemeester en wethouders in de dagelijkse praktijk
  • de rol van de gemeenteraad
  • de (grotere) verantwoordelijkheden van de burgemeester en tegelijkertijd diens voorzitterschap van de gemeenteraad.

De commissie zal dit doen in een intensieve dialoog met de betrokken beroepsgroepen in het openbaar bestuur, maatschappelijke partners en andere betrokkenen.

Presentatie juni 2016

De commissie presenteert haar bevindingen tijdens het VNG-congres in juni volgend jaar.