Raadsleden & Veiligheid

Partners

Geweld en agressie beïnvloedt stemgedrag raadsleden

17-09-2015

Bijna een kwart van het aantal raadsleden past hun stem onder invloed van anderen aan, dat zeggen collega-raadsleden over elkaar. 24% van de raadsleden antwoorde positief op de vraag of ze denken dat collega-raadsleden wel eens onder invloed van verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag heeft aangepast.

Enquête

Dit blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met Raadslid.Nu heeft uitgezet onder raadsleden in Nederland. Bij henzelf ligt dit percentage lager blijkt uit de enquête. Over zichzelf zegt twintig procent van het aantal raadsleden dat hun functioneren of stemgedrag is beïnvloed na verbale agressie te hebben ondervonden, terwijl 21% zegt dat die beïnvloeding het gevolg is na slachtoffer te zijn geweest van bedreiging of intimidatie.

Veilige omstandigheden

Raadsleden hebben een publieke en democratische functie. Het is belangrijk dat zij hun werk in veilige omstandigheden kunnen doen. Toch heeft het afgelopen jaar achttien procent van de raadsleden te maken gehad met verbale agressie en dertien procent is het slachtoffer geweest van bedreiging of intimidatie. Het programma Nieuwsuur heeft in februari 2014 ook een onderzoek gedaan naar de veiligheid van raadsleden. In vergelijking daarmee is de verbale agressie richting raadsleden toegenomen met twee procent, terwijl bedreiging en intimidatie zelfs fors is toegenomen van zes naar dertien procent.

Vertrouwenslijn

Raadsleden die te maken krijgen met agressie en geweld kunnen altijd terecht bij de Vertrouwenslijn. Deze lijn heeft als doel om raadsleden die met agressie en geweld te maken krijgen te ondersteunen en tips te geven over wat zij kunnen doen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. De vertrouwenslijn wordt beheerd door NL Confidential en werkt samen met Raadslid.Nu. De Vertrouwenslijn is te bereiken via 0800 2800 200.

Raadsleden & veiligheid

Het CCV enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ 2015 is gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat die regie bij de Veiligheidsregio ligt.