Raadsleden & Veiligheid

Partners

De asielprocedure van begin tot eind in beeld

17-12-2015

De VNG heeft twee animatiefilmpjes gemaakt die de verschillende stappen van de asielprocedure helder in beeld brengen: van binnenkomst in Nederland tot huisvesting of uitzetting. Het ene filmpje is voor gemeenten en het andere is voor de inwoners van gemeenten.

Voor gemeenten

Het filmpje voor gemeenten laat per stap zien wie op welk moment welke rol speelt. Wie regelt wat? Welke taak heeft de gemeente, wat doet het COA, wat is de rol van veiligheidsregio’s etc.

Voor inwoners

Het andere animatiefilmpje geeft inwoners een overzicht van de procedure die asielzoekers stapsgewijs doorlopen: wanneer gaan ze naar noodopvang, wanneer gaan ze naar een asielzoekerscentrum, wat gebeurt er als ze een verblijfsvergunning krijgen etc.?