Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veel aandacht voor veiligheid tijdens Raadsledencongres

18-08-2015

Veiligheid neemt een prominente rol in tijdens het Raadsledencongres dat op zaterdag 5 september wordt gehouden in Den Bosch. Tijdens diverse workshops worden onder andere de thema’s integriteit, radicalisering, jeugdgroepen en kindermishandeling behandeld.

Wie zorgt voor Veiligheid?

Het thema van het congres is de transformatie in het sociaal domein. In de workshop ‘Wie zorgt voor Veiligheid?’ gaat het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) in op de rollen die de raadsleden hebben (volksvertegenwoordiging, controleren en kaders stellen) binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Aan de hand van een casus uit de praktijk ondervinden deelnemers in een rollenspel hoe zij hierin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Deze workshop wordt verzorgd door Patrick van de Brink, Nicole Langeveld, Axel Weggelaar (allen werkzaam bij het CCV).