Raadsleden & Veiligheid

Partners

Aandacht voor preventieve aanpak radicalisering

20-02-2015

De repressieve aanpak van radicalisering krijgt veel aandacht in de politiek en het publieke debat. Dat is begrijpelijk, maar een preventieve aanpak is een voorwaarde om ook op langere termijn de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen. Gemeenten vervullen daarin een belangrijke rol.

De VNG vraagt in een position paper aandacht voor de preventieve en signalerende rol van de lokale overheid. Aanleiding voor het position paper is het Rondetafelgesprek a.s. woensdag (25 februari) in de Tweede Kamer.

Isolatie voorkomen

Het risico bestaat dat voor radicalisering vatbare burgers zich afwenden van de samenleving. Gemeenten streven naar een inclusieve samenleving die isolatie van (groepen van) inwoners voorkomt. Essentieel voor een effectieve aanpak is een combinatie van preventie, zorg en welzijn.

Balans

Gemeenten zoeken een balans tussen het (voorkomen en) aanpakken van radicalisering en het omgaan met polarisatievraagstukken: radicalisering is immers niet los te zien van van spanningen tussen bevolkingsgroepen.

Ondersteuning

Wat gemeenten nodig hebben is concreet advies en ondersteuning. Het delen van kennis en ervaring (reeds beschikbaar of nieuwe initiatieven) is daarbij van groot belang.

Meer informatie

VNG-position paper Rondetafelgesprek Tweede Kamer op 25 februari 2015