Raadsleden & Veiligheid

Partners

Rapport Opvang en zorg slachtoffers mensenhandel

20-04-2015

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten bij de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel? Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam hier deze maand een adviesrapport over in ontvangst.

Onderzoek

In opdracht van de VNG en de Federatie Opvang voerde een commissie, onder voorzitterschap van de Leidse burgemeester Henri Lenferink, onderzoek uit naar dit vraagstuk. De commissie (wethouders en directeuren opvang) schetst in het rapport de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

Verantwoordelijkheid

De commissie adviseert om de verantwoordelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder pleit zij voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al stelt zij ook vast dat in sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk zijn. Voor die gevallen kan aangesloten worden bij het landelijke arrangement zoals dat in het stelsel vrouwenopvang is ingericht.

De VNG bestudeert de komende tijd het advies en gaat na wat de gevolgen zouden moeten zijn voor gemeentelijk beleid. De Federatie Opvang betrekken we hier nauw bij (binnen de bestaande vormen van samenwerking).

Downloads