Raadsleden & Veiligheid

Partners

Onderzoek naar handhaving openbare ruimte en boa's

20-05-2015

De aandacht voor het bevorderen van leefbaarheid en veiligheid en de aanpak van overlast blijft onverminderd groot. En het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en particuliere beveiligers groeit. De VNG laat daarom onderzoeken of het stelsel van handhaving in de openbare ruimte nog wel voldoet.

Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek is de schaalvergroting bij de politie en verdere terugtreding van de politie uit het alledaagse surveillancewerk.

Vervolgscenario’s

De relatie tussen boa’s en de (reguliere) politie is in sommige opzichten voor verbetering vatbaar, vindt de VNG. Zij denkt hierbij aan samenwerking, taakverdeling en informatiedeling. Het onderzoek dat de VNG laat uitvoeren, inventariseert mogelijke vervolgscenario’s na het recente kabinetsbesluit tot afschaffing van de z.g. procesverbaal-vergoeding (PV-vergoeding).

Daar gemeenten voor honderd procent de kosten voor boa’s dragen, is het in ieder geval redelijk dat de boetes ook ten goede komen aan gemeenten.