Raadsleden & Veiligheid

Partners

Actualiteitendebat in Groningse gemeenteraad over cameratoezicht A-kwartier

21-01-2015

De Groningse gemeenteraad debatteert woensdag 21 januari vanaf 16.00 uur in een actualiteitendebat over het cameratoezicht in het A-kwartier. Het debat is aangevraagd door de fracties van VVD, PvdA, CDA en Stadspartij. Deze partijen willen van burgemeester Peter den Oudsten onder meer weten hoe hij tegen de inzet van cameratoezicht in deze buurt aankijkt.

Eind vorig haar eindigde de status van het A-kwartier als veiligheidsrisicogebied. Uit discussie in de gemeenteraad bleek dat de meerderheid van de partijen tegen extra bevoegdheden voor de burgemeester was zoals de inzet van mobiel cameratoezicht. “Wij hadden juist gewild dat de burgemeester de middelen tot zijn beschikking had gehad die hij nodig acht om de veiligheid te kunnen garanderen”, aldus VVD, PvdA, CDA en Stadspartij. “Het gaat in het A-kwartier niet om principiële debatten over privacy, maar over de concrete veiligheid van de bewoners van deze buurt.”

Buurtbewoners

De raad ontving een brief van de moeder van een slachtoffer van geweld op de Kijk in ’t Jatbrug. Haar zoon werd daar in de ochtend op nieuwjaarsdag in elkaar geslagen. Volgens de vier partijen geven ook veel andere buurtbewoners aan dat de situatie in de buurt in negatieve zin sterk is veranderd sinds de camera’s weg zijn. “Regelmatig bereiken ons berichten dat de situatie is verslechterd en dat er weer een groter gevoel van onveiligheid bestaat in het A-kwartier.” VVD, PvdA, CDA en Stadspartij vinden deze situatie “schrijnend”. “We willen dat hier verandering in komt.” De vier partijen willen van burgemeester Den Oudsten onder meer weten hoe hij tegen de ontwikkelingen in het A-kwartier aankijkt. “Zou de inzet van cameratoezicht volgens de burgemeester bijdragen aan de veiligheid van de buurt?” Ze willen de mogelijkheden weten om alsnog mobiel cameratoezicht en preventief fouilleren in deze buurt in te voeren.

Verplaatsingseffect

Aanvullend op de vragen van VVD, PvdA, CDA en Stadspartij hebben ook de overige partijen in de gemeenteraad vragen gesteld voor het actualiteitendebat. De fracties van D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Student en Stad en de Partij voor de Dieren willen onder meer weten of de burgemeester de opvatting van de buurtbewoners deelt dat de veiligheidssituatie is verslechterd sinds het A-kwartier geen veiligheidsrisico gebied meer is. Ze willen ook weten of er tijdens de periode van het veiligheidsrisicogebied sprake was van een verplaatsingseffect. “Dus: is tijdens deze periode de overlast en criminaliteit in andere buurten, zoals de Hortusbuurt, rond en in het Noorderplantsoen en rond de Korenbeurs, toegenomen?”

Live

Het actualiteitendebat over het A-kwartier in de nieuwe raadzaal van het stadhuis begint woensdag 21 januari om 16.00 uur en is openbaar. Het debat kan ook live worden beluisterd via de website van de gemeenteraad.