Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsvragen VVD en PvdA Breda over radicalisering

21-10-2015

De VVD- en PvdA-fracties in Breda vragen zich af of de gemeente voldoende doet om radicalisering te herkennen en tegen te gaan. Dit blijkt uit vragen die de partijen aan het college van burgemeester en wethouders stelden.

Quickscan

De gemeente Breda moet volgens de VVD en de PvdA de ambitie hebben radicalisering beter te herkennen en te bestrijden. Onlangs hebben minister Asscher en minister Van der Steur een ‘Quickscan radicalisering en maatschappelijke spanningen’ laten uitvoeren. Het betreft een verkennend onderzoek onder 49 gemeenten naar lokale problematiek, beleid en behoeften.

Onvoldoende mogelijkheden

Uit de Quickscan blijkt dat bijna één op de drie gemeenten nog onvoldoende mogelijkheden heeft om radicalisering van jongeren aan te pakken. De gemeenten hebben grote behoefte aan een goed netwerk van plaatselijke organisaties en bijvoorbeeld docenten, jongerenwerkers en moskeebestuurders. Het is van groot belang dat betrokkenen kunnen signaleren, reageren en acteren op signalen om radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen en te voorkomen.

Raadsvragen

De VVD en PvdA stelden de volgende vragen aan het college:

  1. Herkent de gemeente Breda de resultaten van de Quickscan radicalisering en maatschappelijke spanningen?
  2. Is er binnen de gemeente Breda al werk gemaakt om radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen en er actie op te nemen? En hoe is dit afgestemd met de regio (bijvoorbeeld de gemeente Tilburg en Dordrecht, waarin dit een expliciet onderdeel vormt van het jongerenwerk)?
  3. Heeft de gemeente Breda voldoende mogelijkheden om radicalisering onder jongeren aan te pakken en kan zij de raad hierover op hoofdlijnen informeren?
  4. Welke behoeften en voornemens heeft de gemeente Breda om het herkennen van radicalisering in een vroegtijdig stadium te verbeteren?
  5. Welke ambities heeft het college als het gaat om integrale lokale antiradicaliseringsbeleid?
  6. Hoe verloopt op dit moment de samenwerking met professionals en maatschappelijke organisaties, waaronder moskeebestuurders en het onderwijsveld en waarin kan dit verbeteren?
  7. Is de gemeente Breda van plan om actief gebruik te maken van de in september toegezegde financiële en inhoudelijke ondersteuning die het Rijk hiervoor biedt?

Downloads