Raadsleden & Veiligheid

Partners

Wijken niet veiliger of leefbaarder door Rotterdamwet

24-11-2015

De zogeheten Rotterdamwet draagt niet bij aan verbetering van de veiligheid en leefbaarheid blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Wel zorgt de wet voor een betere verhouding tussen werkenden en niet-werkenden in vijf wijken in Rotterdam.

Woningtoewijzing

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, zoals de Rotterdamwet formeel heet, geeft gemeenten de mogelijkheid om in aangewezen gebieden geen woningen toe te wijzen aan mensen zonder inkomen uit arbeid. Ook kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen specifieke groepen zoals hoger opgeleiden voorrang te geven.

De evaluatie toont dat de plek van niet-werkenden in die wijken langzamerhand wordt opgevuld door werkenden. In dat opzicht voldoet de wet dus aan haar doelstelling.

Geen bijdrage aan betere leefbaarheid

Toepassing van de Rotterdamwet heeft echter niet aantoonbaar bijgedragen aan betere leefbaarheid en meer veiligheid in de vijf wijken.

Volgens de onderzoekers is de wet de eerste jaren nog niet altijd scherp toegepast. Die aanloopproblemen zijn inmiddels echter opgelost. De onderzoekers vinden dat meer tijd nodig is om de effecten van de wet op de leefbaarheid te kunnen meten.

Links