Raadsleden & Veiligheid

Partners

CCV en Raadslid.Nu doen onderzoek onder raadsleden

26-03-2015

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) zijn een behoefteonderzoek gestart onder raadsleden. Het onderzoek moet inzichtelijk maken welke vragen raadsleden hebben op het gebied van veiligheid.

Met onderzoek ‘Raadsleden en Veiligheid’ willen de organisaties zicht krijgen op de behoeften die raadleden hebben bij het uitoefenen van hun rol. De uitkomsten worden gebruikt om raadsleden ook in de toekomst goed van dienst zijn.