Raadsleden & Veiligheid

Partners

Denktank 2015: positie & toekomst gemeenteraad

26-05-2015

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming? Welke veranderingen in relatie tot de burgers en de overige gemeentelijke geledingen zijn noodzakelijk voor de vitaliteit van de gemeenteraad? Op dit soort vragen wil de VNG Denktank 2015 antwoord krijgen. De commissie Jaarbericht presenteert de uitkomsten in november.

Denktank

De VNG Denktank werd in 2012 opgericht om gemeenten te adviseren over thema’s die van betekenis zijn voor 'de langere termijn'. De Denktank brengt belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in kaart. Ze bestaat uit een curatorium (vaste samenstelling, voorzitter Job Cohen) en een commissie Jaarbericht (jaarlijks wisselend).

Samenstelling

Voorzitter van de commissie Jaarbericht 2015 is de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren. De overige leden zijn:

  • Harald Bergmann (burgemeester Middelburg)
  • Ton Dijkmans (raadslid Cranendonck)
  • Gerdo van Grootheest (wethouder Maastricht)
  • Merel van Hall (raadsgriffier Dordrecht)
  • Ingeborg Hoogveld (raadslid Rotterdam)
  • Menno Huisman (raadsgriffier Den Helder)
  • Fleur Imming (wethouder Amersfoort)
  • Pieter Jeroense (gemeentesecretaris Alphen aan den Rijn)
  • Michael Sijbom (burgemeester Losser)

​Gerbrand van den Ban (senior-beleidsmedewerker VNG) is secretaris van de Denktank. De Denktank wordt geadviseerd door Kees Jan de Vet (lid directieraad VNG). De wetenschappelijke ondersteuning wordt dit jaar verzorgd door Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht (Universiteit Leiden).