Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeente wil specifieke Alphense risico’s in regionaal risicoprofiel

27-03-2015

De gemeente Alphen aan den Rijn vindt dat het concept risicoprofiel Hollands-Midden nog niet genoeg oog heeft voor specifieke Alphense risico’s. Burgemeester Liesbeth Spies wijst daarbij met name op de risico’s die de Penitentiaire Inrichting, de HSL-tunnel en de aanwezigheid van een bovengrondse hogedruk aardgas transportleiding met zich meebrengen.

Concept risicoprofiel 2016-2019

De Veiligheidsregio heeft het concept risicoprofiel 2016-2019 deze maand vastgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden om te controleren of alle risico's binnen de gemeentegrenzen goed in kaart zijn gebracht en of de juiste prioriteiten zijn toegekend. Hun wensen worden meegenomen in het regionaal beleidsplan.

Crisisbeheersingsorganisatie

Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risico´s te krijgen. Welke risico's zijn er, wat is de kans dat deze risico's zich kunnen voordoen en wat zijn de gevolgen als deze risico's zich voordoen. Op basis van dit inzicht kan het veiligheidsbestuur beslissingen nemen om de aanwezige risico´s te voorkomen en te beperken en om de crisisbeheersingsorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden.

Naast de gemeenteraden kunnen ook de andere partners van de Veiligheidsregio, zoals waterschappen, omgevingsdiensten en omliggende veiligheidsregio's, op het RRP reageren. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio stelt het RRP na de zomer vast.