Raadsleden & Veiligheid

Partners

Dilemmatraining sociaal domein voor raadsleden

28-04-2015

Hoe gaan we als raadsleden om met incidenten in het sociaal domein? Hoe sturen we als raad op de realisering van beleidsdoelen? Hoe zit het met integriteit? En hoe gaan we om met mediadruk? Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor onze rol als raadslid?

Naast nieuwe taken en verantwoordelijkheden brengen de decentralisaties ook nieuwe dilemma’s met zich mee. Het is belangrijk om als raadslid en als raad hierbij stil te staan en op te reflecteren.

Thema's

De VNG Academie ontwikkelde in samenwerking met een aantal gemeenten een dilemmatraining die raadsleden in staat stelt te reflecteren op hun handelen en op toekomstige situaties. De dilemma’s zijn gebaseerd op echte praktijkcases.

Thema’s die zoal aan bod komen zijn:

  • mediadruk
  • sturen op de realisatie van beleidsdoelen
  • optreden bij calamiteiten
  • relatie raad, college & ambtelijke organisatie
  • integriteit

Programma

De dilemmatraining start met een game. U krijgt ter plekke via de computer een aantal dilemma’s voorgelegd. Wanneer alle dilemma’s zijn beantwoord, gaat u onder begeleiding van twee moderatoren aan de slag om de dilemma’s te bespreken: waarom is er gekozen voor een bepaald antwoord, wat waren de overwegingen? Het gehele programma duurt 2,5 uur.

Kosten

€ 2.395, excl. btw, maximaal 20 deelnemers

Meer informatie

Wilt u als raad aan de slag met de dilemmatraining? Neem dan contact op met de VNG Academie: vngacademie@vng.nl