Raadsleden & Veiligheid

Partners

Burgerjury bij crisis invoeren via Experimentenwet

29-05-2015

Burgers moeten meer geraadpleegd en beter geïnformeerd worden door de gemeente tijdens een politiek-bestuurlijke crisis. De experimentenwet kan hierbij helpen. Dat concludeert de Tilburgse bestuurskundige Laurens de Graaf, in een opiniebetoog in VNG Magazine.

De Graaf voerde in opdracht van Raadslid.Nu het onderzoek 'De ene politiek-bestuurlijke crisis is de ander niet' uit. De Graaf, bestuurskundige van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB), concludeert in zijn onderzoek dat er vormen van burgerparticipatie moeten ontstaan, zoals een lokaal referendum, een burgerjury of werkgroepen, om de burger meer bij een crisis te betrekken.

Burgerjury uitspraak over oplossing crisis

In het VNG Magazine oppert de Graaf dat er wellicht ruimte vrijgemaakt kan worden in de Experimentenwet, die nog in ontwikkeling is. ‘Er zou dan een (kleinschalige) burgerjury kunnen worden gevormd die (al dan niet een bindende) uitspraak doet over de oplossingsrichting van de ontstane politiek-bestuurlijke crisis,’ zo zegt de bestuurskundige in het VNG Magazine.

Downloads