Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vooraankondiging bijeenkomsten vluchtelingenvraagstukken

29-12-2015

VNG, Opnieuw Thuis en OTAV houden in februari 4 à 5 regionale bijeenkomsten over vluchtelingen- en asielvraagstukken. De regiobijeenkomsten vormen de opmaat naar een landelijke bijeenkomst in de tweede helft van maart.

Het doel van de bijeenkomsten is informatieverstrekking, het ophalen van vraagstukken en dilemma’s en het voor het voetlicht brengen van praktijkvoorbeelden.

Landelijke bijeenkomst

Tijdens de landelijke bijeenkomst in maart krijgen alle partijen die een rol spelen in het vluchtelingenvraagstuk een platform en komen de opgedane kennis en vragen uit de regiobijeenkomsten weer terug. De landelijke bijeenkomst komt in de plaats van de oorspronkelijk op 16 februari geplande werkconferentie.

Meer informatie

Begin januari volgt meer informatie over de inhoud en over de exacte data en locaties.