Raadsleden & Veiligheid

Partners

CDA Den Haag pleit voor hardere aanpak hennepkwekerijen

10-02-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente, in samenwerking met de landelijke overheid en de Haagse netwerkbeheerders, het nodige in werking zet om illegale hennepteelt uit te bannen. Onlangs sprak Netbeheerder Nederland uit dat het tijd is voor maatregelen om de illegale hennepteelt in woonhuizen aan te pakken. Het CDA deelt deze mening.

Risico’s

"Illegale kwekers gebruiken reguliere woonhuizen voor hennepkwekerij, met alle risico’s van dien voor de hele omgeving. Denk hierbij aan brandgevaar, lekkages, stankoverlast, legionellabesmetting en schimmelvorming", aldus Daniëlle Koster van het CDA Den Haag. Daarnaast wijst zij erop dat deze illegale kwekerijen en het illegaal aftappen van stroom door hennepkwekers de stad ook enorm veel geld kosten.

Pilot

Volgens de netbeheerders zou een verplichting tot het overleggen van een legitimatiebewijs bij het afsluiten van een energiecontract al veel zoden aan de dijk zetten. De CDA-fractie heeft hierover vandaag vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Zij wilde onder meer weten of het mogelijk is om, in samenwerking met het ministerie van VenJ en de Haagse netwerkbeheerders te komen tot een pilot waarin een identificatiebewijs moet worden overlegd bij het afsluiten van een energiecontract.

Downloads