Raadsleden & Veiligheid

Partners

Informatie over veiligheid aan raad te mager

24-09-2015

Bijna de helft van het aantal raadsleden heeft behoefte aan meer gegevens over veiligheid. 45 procent van de raadsleden antwoord namelijk positief op de vraag of ze behoefte hebben aan meer informatie op het gebied van lokale veiligheid om hun rol als raadslid beter in te vullen.

Enquête

Dit blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met Raadslid.Nu onder raadsleden in Nederland heeft uitgezet. Vooral nieuwe raadsleden hebben behoefte aan deze informatie blijkt uit de het enquêterapport. 55% van hen geeft namelijk aan dit nodig te hebben.

Raadsleden willen betere informatie omdat zij onvoldoende deskundig zijn om tot goede afwegingen te komen op het gebied van lokale veiligheidsproblemen. Slechts een minderheid van 42 procent vindt dat zij wel goed worden geïnformeerd. De top drie van deze lokale veiligheidsproblemen die raadsleden het belangrijkste vinden bestaat uit woninginbraak, verkeersveiligheid en huiselijk geweld.

Raadsleden & veiligheid

Het CCV enquêterapport Raadsleden en Veiligheid 2015 is gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat de regie bij de Veiligheidsregio ligt.