Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden willen meer ondersteuning sociaal domein

01-06-2016

Raadsleden willen kortere, kernachtige samenvattingen van beleidsstukken over jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en werkparticipatie. Een derde deel van de raadsleden heeft te weinig tijd en mogelijkheden om de huidige vaak dikke onleesbare dossiers op het gebied van de nieuwe gedecentraliseerde taken goed te begrijpen.

Duiding van beleidsinformatie

Dit blijkt uit de ‘Overall rapportage sociaal domein 2015’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens het SCP-rapport heeft een ruime meerderheid van de raadsleden, 80 procent, behoefte aan meer ondersteuning. Er is met name behoefte aan betere samenvattingen en duiding van beleidsinformatie. Minister Plasterk vindt het van belang dat raadsleden op basis van goede informatie het beleid kunnen monitoren, evalueren en bijsturen. Volgens Plasterk kan deze informatiehuishouding bij gemeenten beter.
De minister heeft afgelopen week aan de Kamer beloofd dat hij in de zomer met een plan komt hoe hij de ondersteuning van raadsleden wil verbeteren, naar aanleiding van de Kamermotie-Wolbert.

Uit het rapport van het SCP blijkt dat veel gemeenten raadsleden aanvullend informeren door bijvoorbeeld werkbezoeken te organiseren of informatieavonden te houden. Raadsleden laten zich voornamelijk in het zomerreces informeren over de praktijk, omdat ze dit belangrijk vinden om hun rol als volksvertegenwoordiger goed uit te kunnen voeren.

Downloads