Raadsleden & Veiligheid

Partners

'Nieuwe afspraken nodig over opvang asielzoekers'

01-08-2016

De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Dat stelde burgemeester Jos Wienen (Katwijk), voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie, eind vorige week in een interview met dagblad Trouw.

Wienen: "Het is onzinnig om je ogen te sluiten voor de realiteit, iedereen ziet dat de instroom is teruggelopen".

Bestuursakkoord en regietafels

November vorig jaar sloot de VNG met het Rijk en de provincies een bestuursakkoord met afspraken over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Op basis van de lagere instroom schets de Landelijke Regietafel binnenkort een afwegingskader voor nieuwe locaties. Dit afwegingskader komt in het najaar weer terug bij de provinciale regietafels, waaraan provincies, gemeenten en het COA zitten.

Voorzichtig

Jos Wienen waarschuwt: "We moeten voorzichtig zijn. Want als het weer hard nodig is, moeten we wel in staat zijn om mensen goed op te vangen."

De teruglopende instroom van asielzoekers leidt tot onzekerheid. Veel gemeenten beslissen juist nu over de komst van een asielzoekerscentrum (azc). Berichten over verminderde instroom veroorzaken spanningen: 'Is bij ons een azc wel nodig?' Wienen: "Als teveel gemeenten het besluit uitstellen, komen er weer te weinig plekken."

'On hold'

Daartegenover staan gemeenten die al hadden besloten om opvang te regelen en die nu bericht krijgen van het COA dat de uitvoering ‘on hold’ wordt gezet. Wienen: "Dit speelt in verschillende provincies. Het is heel vervelend als je als gemeente een lastige discussie hebt gevoerd en te horen krijgt: het gaat voorlopig niet door."

Meer informatie