Raadsleden & Veiligheid

Partners

Experimenteerruimte voor gemeenteraden

01-12-2016

Gemeenten kunnen experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil gemeenten daarvoor de ruimte geven zonder daarvoor de wet te wijzigen. Veel experimenten kunnen al binnen de huidige wetgeving.

"Gemeenten denken namelijk heel vaak dat iets niet mag van de wet. Als je echter nog eens goed kijkt, valt het eigenlijk best mee", aldus Plasterk tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Tweede Kamer.

Extra stoelen

Inwoners zouden aan de debatten in de raad kunnen deelnemen door extra stoelen te plaatsen voor inwoners. Ook kan het spreekrecht aan anderen dan raadsleden worden gegeven. "Er staat nergens in de Grondwet of zelfs in de wet hoeveel stoelen er in de raadszaal mogen staan. Er staat nergens wat je met de stukkenstroom doet en er staat nergens wat je met het spreekrecht doet."

Prebesluit

Er is volgens de minister binnen alle grondwettelijke en wettelijke kaders dus best ruimte om het debat, de opinie- en meningsvorming en zelfs de besluitvorming op een andere manier vorm te geven. "Ik kan me voorstellen dat je, bij wijze van experiment, een prebesluit door een bredere kring van mensen laat nemen, waarbij de gemeenteraad met zichzelf heeft afgesproken dat het preadvies heel zwaar weeg", aldus minister Plasterk in een vraaggesprek met Binnenlands Bestuur.

Inventariseer initiatieven

De Kamerleden Fokke (PvdA), Koser Kaya (D66), De Caluwé (VVD) en Voortman (GL) dienden tijdens de begrotingsbehandeling een motie in met het verzoek aan de regering om te inventariseren welke wensen er vanuit de lokale democratie leven ten aanzien van experimenten met democratische vernieuwing en te bezien of belemmeringen voor die experimenten weggenomen kunnen worden. De overweging van de Kamerleden hiervoor is dat er vanuit de lokale democratie verschillende ideeën over dit onderwerp zijn.