Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik Raad op Zaterdag 30 januari

04-02-2016

‘De VNG heeft de rol en positie van de gemeenteraad in de afgelopen jaren stevig op haar agenda gezet’. De meerderheid van de bijna 100 deelnemers (raadsleden en griffiers) van de Raad op Zaterdag op 30 januari bevestigden deze stelling met een groen kaartje.

Redenen:

  • de VNG heeft ons ondersteuning verleend bij onze herindeling
  • op vng.nl kan ik de de informatie gemakkelijk vinden

Een deelnemer met een rood kaartje liet weten een te algemeen antwoord te hebben ontvangen op een vraag aan de VNG.

Alle windstreken

De raadsleden en griffiers kwamen uit alle windstreken (van Groningen, West-Friesland, Zeeland tot Limburg) naar het VNG-gebouw in Den Haag om zich te laten informeren en te discussiëren over actuele onderwerpen.

Positie steviger

Josee Gehrke, dagvoorzitter en voorzitter van de nieuwe VNG-commissie Raadsleden & Griffiers, ziet dat raadsleden en griffiers al een stevigere positie hebben in de VNG. Met de commissie wordt hun rol nog meer verstevigd.

‘Het is de taak van de raad om het democratische proces te bewaken, bracht Gehrke naar voren. 'Griffie en raad hebben dat goed opgepakt. De visie van de raad is belangrijk in de lokale democratie’.

Denktank

Gerbrand van de Ban, secretaris van de VNG-Denktank, vertelde de aanwezigen dat de Denktank in beeld gaat brengen hoe de gemeenteraad in 2025 er uit zou moeten zien. Tijdens het VNG-Jaarcongres (juni) verschijnt hun trendbericht over ‘een slagvaardige toekomst voor de gemeenteraad’.

Nieuwe democratievormen

Gemeenten staan voor forse uitdagingen: denk aan de opvang van asielzoekers, Omgevingswet, financiële verhoudingen. Gemeenten krijgen een meer autonome positie ten opzichte van het Rijk. ‘Dat vraagt om een andere kijk op de werking van de lokale democratie, aldus Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad:

‘Er is iets raars aan de hand. Uit SCP-onderzoek blijkt dat de democratie nog steeds op steun kan rekenen. Tegelijkertijd zijn mensen ontevreden over ‘de politiek'. Er zijn nieuwe democratische organisatievormen nodig, zodat inwoners zich meer betrokken voelen. U als gemeenteraad vormt daarin een spilfunctie’.

Workshops

Er waren verschillende workshops, bijvoorbeeld over de Monitor Sociaal Domein, intergemeentelijke samenwerking, jeugdbescherming en de burgerbegroting. Bij de workshop over de Omgevingswet ging het om de vraag: wat vraagt deze wet van de raad? Er werd opgemerkt: een maand geleden had ik bij wijze van spreken nog nooit van de Omgevingswet gehoord. Wat gaat de impact zijn? Wat is onze rol?

Vluchtelingen

Veel belangstelling was er voor de workshop over de opvang van vluchtelingen. Aan bod kwamen zowel de opvang van Asielzoekers als de verschillende mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders en aspecten van integratie en participatie.

Er waren veel vragen en opmerkingen, zoals: vooral in krimpgebieden heeft de komst van vluchtelingen een positief effect op de economie. Of: het is lastig om in te spelen op de huisvesting van vergunninghouders die later gezinshereniging aanvragen.

De informatiebehoefte bleek groot. Daarvoor is bij de VNG het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) actief. Op www.vng.nl/otav is veel informatie te vinden!

Meer informatie