Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwjaarsboodschap VNG-voorzitter Jan van Zanen

05-01-2016

'Terugkijkend op het voorbije jaar kan ik niet anders dan concluderen dat het een turbulent jaar is geweest voor gemeenten. 2015 was een jaar vol nieuwe uitdagingen. We begonnen met een nieuw pakket aan verantwoordelijkheden in het sociaal domein en halverwege het jaar kwam daar een andere majeure opgave bij: zorgen voor voldoende opvang voor de vele vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

Andere fase

Ook het komende jaar blijven het sociaal domein en het vluchtelingenvraagstuk een groot deel van onze aandacht vragen. Maar we gaan een andere fase in. In het sociaal domein zijn we aangekomen in de fase van transformatie. Dit jaar komt het erop aan. Dit jaar moeten we het echt anders gaan doen.

Innovatief, dichtbij

Dat betekent enerzijds dat de bezuinigingen die met de decentralisaties gepaard gingen dit jaar pas echt voelbaar worden voor onze inwoners. Dat is een pijnlijke realiteit. Anderzijds betekent het ook dat we nu kunnen laten zien dat we als gemeenten in staat zijn om maatwerkoplossingen voor onze inwoners te bedenken. Innovatief, dichtbij, passend bij ieders persoonlijke situatie.

Waar bij het vluchtelingenvraagstuk onze focus in de afgelopen maanden vooral lag op snelle en tijdelijke oplossingen, moeten we dit jaar verder werken aan oplossingen voor de lange termijn, onder meer door te zorgen voor passende huisvesting voor mensen die mogen blijven en door hen te helpen hun plek te vinden in onze maatschappij.

Dat redden we niet met standaardoplossingen. We zullen innovatief moeten zijn. Maar ook hier geldt dat oplossingen uiteindelijk lokaal zullen worden gevonden, dichtbij de mensen om wie het gaat.

Agenda Stad

Gemeenten en steden vervullen een steeds belangrijkere rol bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Het is daarom niet meer dan logisch dat tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU ook de Agenda Stad een prominente plek inneemt, bijvoorbeeld met een ministeriële conferentie eind mei en met een top met Europese burgemeesters over de Europese Agenda Stad.

Continu verbeteren

De groeiende rol van gemeenten betekent ook dat we een steeds grotere verantwoordelijkheid hebben om wat we doen zo goed mogelijk te doen. We moeten continu blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. We moeten continu voor ogen houden wat onze inwoners en ondernemers nodig hebben, en onze producten, diensten en werkwijze daarop afstemmen.

Middelmatigheid is niet genoeg, we moeten streven naar excellentie. Naar innovatieve oplossingen die de samenleving een duwtje in de rug geven.

Teamwork

Streven naar excellentie vraagt om teamwork. Binnen de gemeente, maar ook als gemeenten onderling.

De VNG is ook dit jaar onze Vereniging waarbinnen we kennis kunnen delen en van elkaars ervaringen kunnen leren. Ook dit jaar zal de VNG ons ondersteunen bij de uitvoering van ingewikkelde zaken, zoals het vluchtelingenvraagstuk en de transformatie in het sociaal domein, maar ook de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, een omvangrijke operatie die ons de komende jaren te wachten staat.

In 2016 zullen we al onze creativiteit nodig hebben om samen tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen die op ons pad liggen. Ik wens ons allen daarbij veel succes en alle goeds!'