Raadsleden & Veiligheid

Partners

Handreiking besluitvorming opvang asielzoekers

06-05-2016

Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit.

Er is inmiddels al veel ervaring opgedaan met besluitvorming op dit onderwerp en het organiseren van bijeenkomsten

Handreiking

De handreiking biedt een overzicht van stappen in het proces, keuzes, overwegingen, tips en aandachtspunten.

  • De handreiking doorloopt de verschillende aspecten van het besluitvormingsproces. Van het bepalen van de startsituatie tot het nemen van het besluit, aandachtspunten bij een bewonersbijeenkomst tot het waarborgen van de veiligheid tijdens het proces.
  • U kunt de handreiking integraal lezen of, afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt, een afzonderlijk hoofdstuk doornemen.
  • De handreiking wordt periodiek geactualiseerd met voorbeelden van gemeenten.

U kunt alle opmerkingen over de handreiking en goede voorbeelden van een of meerdere stappen in deze handreiking sturen naar otav@vng.nl.

Meer informatie

De handreiking is een uitgave van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de VNG en is mede mogelijk gemaakt door Platform 31, DoeDemocratie, Rijksoverheid, Opnieuw Thuis, COA, COT en Universiteit van Amsterdam.

Downloads