Raadsleden & Veiligheid

Partners

Succesvol vervolg Raadsacademie in Roermond

07-10-2016

Raadsleden uit Limburg hebben dinsdagavond in Roermond tijdens de Raadsacademie gesproken en nagedacht over hoe zij hun raadswerk kunnen verbeteren.

Bestuurlijke rol

De Raadsacademie in Roermond had ruim 35 aanwezigen en stond in het teken van kennisoverdracht en bewustwording. De Raadsacademie begon met een plenaire workshop over de bestuurlijke rol van de raad. Het rapport ‘Hard naar het college, zacht naar de samenleving’ dat is geschreven door wetenschappers van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur stond hierin centraal.

Sociaal domein

Tijdens de tweede sessie met workshops gingen de raadsleden uiteen in kleinere groepen. In deze ronde was er een workshop gegeven door Hans Witteveen van Transitiepartners over Dilemma’s in het Sociaal Domein. Ervaringen werden gedeeld over hoe raadsleden in de diverse gemeenten greep proberen te krijgen door kaderstelling en door gesprekken in de samenleving op de nieuwe taken voor (jeugd)zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Sociale media

In de workshop over sociale media als instrument van raad en raadsleden stond het recent verschenen rapport ‘Raadsleden in 140 karakters’ van de Utrecht Data School centraal. Het onderzoek laat zien dat raadsleden nog wat te doen hebben aan de vindbaarheid en zichtbaarheid. Thomas Boeschoten, auteur van het onderzoek naar het gedrag van raadsleden op sociale media, toonde op welke wijze raadsleden actief zijn en vooral waar ook niet.

Raadsacademie

De Raadsacademie in Roermond was de tweede Raadsacademie waarmee Raadslid.Nu raadsleden en kandidaat-raadsleden ondersteunt om in de eigen regio bijgepraat te worden over thema’s en onderwerpen waarmee raadsleden worstelen. Regio’s die een Raadsacademie willen houden kunnen daarvoor contact opnemen met Gerhard Brunsveld via info@raadslid.nu.
De volgende Raadsacademie zal plaatsvinden op zaterdag 19 november in Deventer. Meer informatie volgt spoedig, maar reserveer deze datum alvast in uw agenda.