Raadsleden & Veiligheid

Partners

Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad

08-06-2016

Raadsleden zijn het kruispunt tussen inwoners en het gemeentebestuur. Het is noodzakelijk dat de kruispuntfunctie op vier punten wordt versterkt: tot die conclusie komt de VNG Denktank in het Jaarbericht 2016.

Voorzitter Kajsa Ollongren (wethouder Amsterdam): ‘Voor raadsleden wordt het lastiger om voldoende zeggenschap te houden en het vertrouwen bij en draagvlak onder inwoners te borgen. De positie van de gemeenteraadsleden is daarom aan verandering toe’. De Denktank presenteerde het Jaarbericht vandaag op de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Noodzakelijke veranderingen

In opdracht van de VNG deed de Denktank onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de lokale democratische besluitvorming. Daarnaast werd onderzocht welke veranderingen noodzakelijk zijn om de gemeenteraad toekomstbestendig te maken.

Versterking

De Denktank adviseert versterking van de raad op vier punten:

  • Breng focus aan in het functioneren van de gemeenteraad door deze compacter te maken en de deskundigheid te ondersteunen.
  • Investeer in het vakmanschap van het raadslidmaatschap. (Door financiële ondersteuning, het versterken van de raadsgriffie, en het bevorderen van opleiding, kennisdeling en kennisuitwisseling).
  • Laat ruimte aan burgerinitiatieven. Deze vormen staan naast het werk van gemeenteraadsleden: maak duidelijk wat de raad verwacht van (en doet met) de verschillende vormen van doe-democratie.
  • Laat ruimte voor effectievere regionale samenwerking, bijvoorbeeld door maatwerk toegesneden op de behoeften van de eigen gemeente.

Meer informatie