Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zorgplicht gemeenteraad bij agressie tegen burgemeester

08-09-2016

De gemeenteraad heeft als werkgever van de burgemeester een zorgplicht wanneer deze te maken krijgt met agressie, geweld en/of intimidatie. Dat betoogt Pascale Georgopolou, raadsgiffier in Amstelveen.

Rol gemeenteraad

De politie en het Openbaar Ministerie zijn aan zet wanneer er een aangifte of melding komt van agressie of intimidatie tegen de burgemeester. Maar daarbij kan het niet blijven, volgens Georgopolou. Er is ook een rol voor de gemeenteraad als werkgever om na te gaan of er wellicht aanvullende of andere maatregelen noodzakelijk zijn. De raad is weliswaar niet de formele, maar wel de materiële werkgever van de burgemeester omdat de burgemeester altijd benoemd, herbenoemd of ontslagen wordt op aanbeveling van de raad.

Niet wachten

Georgopoulou volgt hier de mening van de Commissaris van de Koning, Johan Remkes. Hij stuurde afgelopen jaar een brief aan alle Noord-Hollandse raden met een aansporing om die verantwoordelijkheid serieus te nemen. Naast de zorgplicht die geldt voor de gemeenteraad is haar betrokkenheid belangrijk zodat burgemeesters hun verhaal kwijt kunnen. De gemeenteraad wordt aangeraden niet te wachten tot een dergelijke situatie zich voordoet, maar al voorafgaand hierover met de burgemeester te spreken zodat deze zich gesteund voelt.

Veiligheid in roerige tijden

Raadslid.Nu en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid organiseerde vorig jaar de bijeenkomst Veiligheid in roerige tijden georganiseerd. Uit deze bijeenkomst kwamen enkele nuttige adviezen. Zo moeten raadsleden die te maken hebben met agressie en bedreigingen dit bespreekbaar maken en niet weg bagatelliseren. Gemeenteraden kunnen daarnaast protocollen opstellen over hoe om te gaan met agressie.

Meer lezen