Raadsleden & Veiligheid

Partners

Onderzoek naar burgerparticipatie op lokaal niveau

08-11-2016

Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de gemeente Zeist onderzoek gedaan naar burgerparticipatie. De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een geanimeerd filmpje.

Nieuwe praktijken

Het onderzoek had als doel inzicht te krijgen in de nieuwe praktijken die op lokaal niveau ontstaan. Het Zijlstra Center onderzocht daarnaast wat er nodig is en hoe burgerparticipatie invulling krijgt op lokaal niveau.

Case studie

Vindt u ook dat overheidsorganisaties burgers meer moeten betrekken? Dit filmpje laat zien hoe de gemeente Zeist invulling geeft aan burgerparticipatie. Waarom ze dit doen, hoe ze dit doen en wat ze doen aan de hand van een diepgaande case studie.