Raadsleden & Veiligheid

Partners

Plasterk stelt financieel vangnet in voor beveiliging politieke ambtsdragers

09-02-2016

Het asielvraagstuk liet de afgelopen maanden zien dat politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en raadsleden, steeds vaker geweldadig worden aangesproken op besluiten van de gemeente. Om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingsituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt, stelt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een financieel vangnet in voor aanvullende beveiligingskosten.

Voorlopige voorziening

De financiële voorziening is twee maanden geleden afgesproken tussen BZK en Nederlandse Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en Raadslid.nu. Die afspraak wordt nu uitgevoerd door middel van een voorlopige voorziening, die eind van dit jaar geëvalueerd wordt om te bezien of het een structurele voorziening moet worden. Kosten voor politietoezicht en persoonsbeveiliging worden al landelijk betaald en niet vanuit de gemeentelijke begroting. Dat stelsel van bewaken en beveiliging wordt door de beroepsgroepen als goed ervaren. Met de nieuwe financiële voorziening worden aanvullende beveiligingmaatregelen betaald die niet kunnen wachten op discussie in de gemeente, zoals beveiligde ramen of een alarmsysteem.

Steun in de rug

Minister Plasterk: “Persoonlijke beveiliging mag nooit een financieel probleem zijn. Een gemeenteraad zou niet moeten kiezen tussen de beveiliging van een van hen of de aanleg van een speeltuin. En we moeten voorkomen dat mensen een moeilijke beslissing rondom asielzoekerscentra uit de weg gaan omdat er bijvoorbeeld druk op de thuissituatie is. Dat is onacceptabel en bedreigt het functioneren van de democratie. Als de beveiligingskosten een reden vormen om bedreiging niet te melden of een groot beslag op de gemeentelijke begroting leggen dan kan de gemeente aanspraak maken op het financieel vangnet. Dit is een steun in de rug voor gemeenten en politieke ambtsdragers; samen laten we zien dat agressie en geweld direct aangepakt wordt.”

BZK staat gemeenten ook bij met een vliegende brigade, die gemeenten kan ondersteunen bij urgente vraagstukken zoals crisissituaties, inspraakavonden en veiligheidsvraagstukken. Dit gebeurt in samenwerking met het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders.