Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenten roepen op tot modernisering cannabisbeleid

09-06-2016

Het gedoogbeleid voor cannabis is onhoudbaar en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Dat stelt de commissie-Schneiders in het rapport ‘Het falliet van het gedogen’. De ALV van de VNG omarmt het rapport en advies van de werkgroep. Dit bleek gisteren tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Drie pijlers

Gemeenten pleiten voor een aanpak gebaseerd op drie pijlers:

  • Preventie gericht op het zoveel als mogelijk voorkomen van (problematisch) cannabisgebruik.
  • Intensieve handhaving en repressie gericht op het bestrijden van de illegale teelt en verkoop en van de criminele netwerken die deze teelt en verkoop in handen hebben
  • Een consistent beleid voor de hele keten: productie, handel (de ‘voordeur), verkoop en gebruik (‘de achterdeur’).

Oproep gemeenten

Gemeenten roepen het Rijk op tot een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen. Er zijn veel gemeenten die graag een bijdrage willen leveren. De uitkomsten van de experimtentn leveren de input voor een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een cannabiswet.

Meer informatie