Raadsleden & Veiligheid

Partners

Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet

09-08-2016

De VNG heeft een ledenbrief opgesteld over de ‘Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwinet (BVGS)’. In de brief wordt verwezen naar een aantal tools voor veiliger gebruik van Suwinet in uw gemeente. De VNG roept bestuurders en raadsleden op een bijdrage te leveren aan een voorspoedige implementatie.

Privacybescherming van burgers

Dit kan bijvoorbeeld door het belang van het programma te benadrukken en herhaald te informeren naar de status van de voortgang. U draagt daarmee bij aan de verbetering van de privacybescherming van de burgers in uw gemeente en steunt de uitvoering om dit zo gemakkelijk mogelijk te realiseren.

Met de tools die in de ledenbrief worden beschreven, kunt u de privacy van uw burgers beter beschermen, interne controleprocessen eenvoudiger inrichten en proactief voldoen aan toekomstige leveringsvoorwaarden van gegevensbronnen.

Accountmanagers

In opdracht van de VNG heeft KING een implementatieteam met accountmanagers samengesteld. Deze accountmanagers starten direct na het zomerreces met het benaderen van alle gemeenten. De accountmanagers gaan gemeenten informeren en adviseren over de invoering van de diverse tools van het programma BVGS.

Meer informatie