Raadsleden & Veiligheid

Partners

Monitor Veiligheid en Integriteit 2016 naar Tweede Kamer

09-12-2016

Minister Plasterk stuurde de Kamer onlangs de uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2016. Politieke ambtsdragers én overheidsmedewerkers zijn bevraagd naar hun (mogelijke) ervaringen met agressie en geweld. Tweede onderwerp van onderzoek was integriteitsbeleid en -beleving.

Het onderzoek werd gehouden onder ambtsdragers en medewerkers van rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De VNG nam deel aan de klankbordgroep voor de totstandkoming van de monitor.

Agressie en geweld

Geweld en agressie tegen overheidsmedewerkers nam af. Deze dalende trend wordt deels toegeschreven aan organisatorische veranderingen, zoals bijvoorbeeld digitalisering van de dienstverlening maar ook meer (landelijke) aandacht voor ‘veilig werken’. Hiertegenover staat een zorgelijke stijging van het aantal politieke ambtsdragers dat met geweld en agressie kreeg te maken.

Social media

Ruim een kwart van politieke ambtsdragers zegt in de afgelopen 12 maanden met agressie en geweld te zijn geconfronteerd. Mede door de sociale media is de zichtbaarheid en benaderbaarheid van politici toegenomen. De drempel voor agressieve uitingen lijkt hiermee lager geworden.

Uitkomsten integriteit

Uit de monitor blijkt dat het merendeel van de overheidsorganisaties de ‘hard controls’ voor integriteit op orde hebben, we hebben het dan over de noodzakelijke protocollen, procedures en (gedrags)codes. Wel blijkt dat nog verbetering mogelijk is bij de registratie van schendingen en het melden van financiële belangen.

Effectief beleid

Integriteitsbeleid wordt pas écht effectief als er ook aandacht is voor het levend houden van beleid en het creëren van een veilige gespreksomgeving, de zogenoemde 'soft controls'. Het gaat dan ook om voorbeeldgedrag van leidinggevenden en ethisch leiderschap.

Speerpunt: belangenverstrengeling

De monitor laat ook zien dat politieke ambtsdragers incidenteel integriteitsschendingen bij collega-ambtsdragers signaleren. Bestuurlijke incidenten tonen aan dat het voorkomen van belangenverstrengeling de komende jaren een belangrijk speerpunt is en moet blijven.

Ondersteuning

A+O fonds Gemeenten ontwikkelde (samen met de VNG) een module voor de registratie van integriteitsschendingen. De VNG heeft de gemeenten in juli hierover geïnformeerd. Eind dit jaar stopt het programma Veilige Publieke Taak. Het ministerie van BZK werkt aan een voorziening die politieke ambtsdragers ondersteunt op de thema’s veiligheid, bestuurlijke integriteit en ondermijning.

Meer informatie