Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zeven procent van raadsleden dreigt te stoppen als gevolg van agressie

11-02-2016

Zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek dat Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu afgelopen week heeft gehouden onder alle raadsleden. Aanleiding voor het onderzoek zijn de discussies in de afgelopen maanden over de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek richtte zich op het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden. De vragen uit het Raadslid.Nu-onderzoek “Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen” zijn ingevuld door 2.593 raadsleden, dat is 31,1 procent van alle raadsleden.

Wees duidelijk over agressie

Het CCV biedt raadsleden praktische handvatten waarmee zij aan de slag kunnen bij bedreiging en intimidatie. In deze animatie komt aan bod wat de stappen zijn. In ieder geval altijd bespreken, altijd melden en altijd handelen.

Video 'Wees duidelijk over agressie'


Veiligheidsgevoel raadsleden

Zeven procent van de raadsleden heeft in de afgelopen maanden te maken gehad met een vorm van dreigende bejegening. Voor 47 procent gebeurde dat via social media, voor 40 procent gebeurde dat face-to-face en voor 36 procent via telefoon, mail of post. Twee derde van de raadsleden zegt bij deze vormen van bedreiging voldoende ondersteuning te krijgen; een zesde deel van de raadsleden (17 procent) vindt dat zij onvoldoende ondersteuning hebben gehad na bedreiging.

Onbekend maakt onbemind

Dat er voorzieningen zijn voor raadsleden waar zij een beroep op kunnen doen, is bij veel raadsleden onbekend. Achttien procent van de raadsleden weet niet dat zij dreigende bejegeningen en agressie kunnen melden bij de eigen griffier en/of aangifte via de burgemeester kunnen doen. Bijna de helft van de raadsleden weet ook niet dat zij voor meer informatie en het melden van agressie en gewelddadige bejegening terecht kan bij landelijke meldpunten als Vertrouwenslijn, Veilige Publieke Taak en de site van agressievrijwerken.nl.

Overigens blijkt uit het onderzoek dat het overgrote deel (ruim 80 procent) van de raadsleden in zijn keuze voor een nieuwe periode als raadslid zich niet laat leiden door de onheuse bejegening en vormen van geweld en agressie.

Onveiliger gevoel inwoners

Een kwart van de raadsleden, zo blijkt uit het onderzoek, vindt dat de burgers in hun gemeente zich sinds afgelopen zomer onveiliger voelen. Een zesde deel van de raadsleden is er niet in geslaagd om dat gegroeide onveiligheidsgevoel van de inwoners bij de uiteindelijke keuzes voor de opvang van vluchtelingen te laten meewegen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Overheid in Nederland. Van alle 8900 raadsleden hebben 2593 raadsleden de enquête ingevuld. Alle resultaten zijn terug te lezen in het onderzoek Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen.

Stemgedrag

In september 2015 publiceerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met Raadslid.Nu de resultaten van een enquête onder raadsleden in Nederland. Daaruit bleek dat bijna een kwart van de raadsleden zich als gevolg van geweld en agressie in zijn stemgedrag aanpast.

Extra geld voor bedreigde wethouders en raadsleden

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken maakte eerder deze week bekend een financieel vangnet in te stellen voor aanvullende beveiligingskosten. Dit is om te voorkomen dat de beveiliging van politieke ambtsdragers in acute dreigingssituaties tot politieke discussie of tot financiële problemen in gemeenten leidt.

Politietoezicht en andere persoonlijke beveiliging worden al door de landelijke overheid betaald. Om te voorkomen dat de kosten van het aanleggen van een alarmsysteem of beveiligde ramen een probleem worden, stelt het ministerie ook daar geld voor beschikbaar.