Raadsleden & Veiligheid

Partners

Actieweek voor Veilige Publieke Taak Raadsleden

11-04-2016

Raadsleden, burgemeesters en wethouders, allemaal zogeheten ambtsdragers met een publieke taak, moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren. Geweld, agressie en bedreigingen tegen politieke ambtsdragers is onacceptabel. Om dit onder de aandacht te brengen organiseert het Openbaar Ministerie van 11 tot en met 15 april de Week van de Veilige Publieke Taak 2016.

Als publieke dienstverleners vanwege het uitoefenen van hun functie te maken krijgen met agressie en geweld verhoogt het Openbaar Ministerie de strafeis. De ernst van het feit wordt dan als 200 procent zwaarder beoordeeld. Volgens de Eenduidige Landelijke Afspraken tussen politie en OM zal de officier van justitie bij geweld tegen mensen met een publieke taak de verdachte ter verantwoording roepen voor de rechter, zal de eventuele schade zoveel mogelijk worden verhaald op de dader en worden slachtoffers zo optimaal mogelijk geïnformeerd.

Ondermijnend effect

Aandacht voor het thema agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is een belangrijk punt van zorg. Agressie, geweld en bedreiging van raadsleden is namelijk voor zeven procent van de raadsleden een overweging om zich bij de volgende raadsverkiezingen niet meer opnieuw te kandideren voor een nieuwe raadsperiode, zo bleek uit de enquête die Raadslid.Nu twee maanden geleden presenteerde. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk heeft toen opnieuw gewaarschuwd voor het ondermijnende effect van agressie, bedreiging en geweld tegen raadsleden en overige publieke ambtsdragers. "Bedreigingen, bekladdingen, auto's in de brand steken, het kan echt niet. Blijf met je poten van onze politici af", zei Plasterk daarover bij de NOS.

Stappenplan

Raadsleden die te maken krijgen met agressie, geweld of bedreigingen doen er verstandig aan het volgende stappenplan te volgen:

  • Informeren van de burgemeester of griffier; ook burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid;
  • Altijd aangifte doen bij de politie; politie is verplicht om in actie te komen;
  • Afspraken maken over woordvoering media;
  • Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren;
  • In geval van (be)dreiging gemeenteraad, fractie of presidium informeren en bespreken hoe verder.

Hulpmiddelen

Raadsleden die slachtoffer zijn van agressie, geweld of bedreigingen kunnen gebruik maken van een aantal hulpmiddelen om hiermee om te gaan:

  • Vertrouwenslijn: De Vertrouwenslijn werkt samen met Raadslid.Nu en biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief. De lijn is te bereiken via 0800-2800200.
  • Instituut voor Psychotrauma: Het IVP biedt acute gespecialiseerde ondersteuning waarop dag en nacht beroep kan worden gedaan. Het alarmnummer van het IVP is te bereiken via 0418-683444.
  • Agressievrij Werk: Op de website Agressievrijwerk van het ministerie van Binnenlandse Zaken is allerlei informatie te vinden over agressie op de werkvloer en wat te doen als er een incident plaatsvindt.
  • Dossier Veilige Publieke Taak Raadsleden