Raadsleden & Veiligheid

Partners

Tweede Kamer houdt hoorzitting over agressie tegen raadsleden

12-02-2016

Raadsleden en lokale bestuurders zullen in de Tweede Kamer worden gehoord over de agressie waar ze mee te maken krijgen vanwege opvang van vluchtelingen in gemeenten. Tijdens een commissievergadering op 11 februari heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd.

Impact

De hoorzitting met raadsleden, burgemeesters en wethouders wordt gehouden op initiatief van D66-Kamerlid Koser Kaya. Zij vindt dat minister Plasterk van Binnenlands Zaken zich onvoldoende laat horen over dit probleem. Met de hoorzitting wil de Kamer weten welke impact de bedreigingen hebben op het lokaal bestuur en de beslissingen die raadsleden nemen. Is er beschikking over de juiste middelen en zijn raadsleden voldoende weerbaar om met agressie en geweld om te gaan.

Bedreiging

Uit recent onderzoek blijkt dat zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen met het raadswerk als gevolg van dreigende bejegeningen. In september heeft Raadslid.Nu in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat het functioneren of stemgedrag van 20 procent van de raadsleden is beïnvloed na verbale agressie te hebben ondervonden. Bovendien zegt 21% van de raadsleden dat die beïnvloeding het gevolg is na slachtoffer te zijn geweest van bedreiging of intimidatie.