Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden en de invloed op samenwerkingsverbanden

12-08-2016

Van de gemeenteraden ervaart 8,7 procent geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij intergemeentelijke samenwerking, terwijl de samenwerking ook niet bijdraagt aan het realiseren van lokale doelen. Dit schrijft waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer.

Effecten

De brief is een reactie op het rapport Wisselwerking van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Uit het onderzoek Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten dat de Universiteit Twente heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt bovendien dat bij 18,6 procent van de gemeenten sprake is van minder invloed door raden, maar de effecten van samenwerking worden daarbij wel positief gewaardeerd.

Blijvende aandacht

Minister Blok schrijft in de brief aan de Kamer dat er blijvende aandacht nodig is voor de legitimiteit van samenwerkingsverbanden en dat het een zorg blijft dat er het gevoel is dat sommige raden of raadsleden te weinig betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden. Volgens Blok kunnen de scores uit het onderzoek op legitimiteit en effectiviteit in positieve en negatieve zin behoorlijk afwijken van het gemiddelde. Hoewel het algemene beeld over de effectiviteit en legitimiteit in dit onderzoek vrij positief naar voren komt, is volgens Blok daarmee niet gezegd dat er geen acties nodig zijn.

Ondersteuning raadsleden

De minister schrijft dat hij de handreiking Grip op regionale samenwerking heeft uitgebracht met de Vereniging van Griffiers, die concrete handelingsperspectieven biedt aan raadsleden. Klik hier voor de acht gouden lessen uit de handreiking voor meer greep en invloed op regionale samenwerking.

Daarnaast geeft de minister aan onder meer Raadslid.Nu te ondersteunen bij opleiding en scholing. Raadslid.Nu organiseert in het najaar een drietal Raadsacademies in Assen, Roermond en Rotterdam die in het teken staan van kennisoverdracht, professionalisering en scholing van raadsleden.