Raadsleden & Veiligheid

Partners

Voorstel voor inzet pleidooi modernisering cannabisbeleid

13-05-2016

Experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met verkoop eenduidig te regelen, en een consistenter beleid: dat stelt het VNG-bestuur voor als inzet van een pleidooi bij het volgende kabinet tot modernisering van het cannabsbeleid.

Het voorstel, verwoord in een position paper (zie onderaan dit bericht), staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres 2016.

Rapport werkgroep

Het VNG-bestuur volgt de lijn van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid. De werkgroep uitte in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ haar zorgen over problematisch cannabisgebruik, de kwaliteit en samenstelling van verkochte cannabis en de ondermijnende werking van cannabisproductie en -handel.

Drie pijlers

In navolging van de bestuurlijke werkgroep pleit het VNG-bestuur voor een consistenter beleid gebaseerd op drie pijlers:

  • preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan
  • handhaving zodat er een stevige prikkel is om beleid na te leven
  • consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop

Lokale experimenten

Het bestuur pleit voor een beperkt aantal lokale experimenten onder landelijke regie om uit te zoeken hoe de cannabisketen het beste geregeld kan worden. Daarna kunnen keuzes worden gemaakt voor effectief en eenduidig landelijk beleid.

Meer informatie