Raadsleden & Veiligheid

Partners

Verslag deelcongres over participatie van vluchtelingen

13-06-2016

'Stilstand is voor niemand goed, maak daarom vanaf dag 1 werk van integratie.' Dat is de gezamenlijke conclusie van het deelcongres ‘Participatie van vluchtelingen: van visie en droom naar beleid en praktijk’, tijdens het VNG Jaarcongres 2016.

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) organiseerde dit deelcongres. Onder andere burgemeester Jos Wienen (Katwijk), WRR-lid Godfried Engbersen en wethouder Joris Wijsmuller (Den Haag) leverden een bijdrage.

Meer informatie