Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeentelijke prioriteiten veiligheid op een rij gezet

14-01-2016

Gemeenten ervaren een daling van prioriteit voor de thema's rampen- en crisisbeheersing en ook op seksueel en huiselijk geweld. De aandacht voor de thema's veilige evenementen en georganiseerde criminaliteit steeg juist.

Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC in opdracht van VNG naar het lokale veiligheidsbeleid. Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen welke veiligheidsthema’s en welke organisatie- en sturingsthema’s momenteel prioriteit hebben binnen gemeenten. Ook werd gekeken naar de hoogte van de investeringen in deze thema’s. BMC vergeleek dit onderzoek met een dergelijk onderzoek uit 2013 en kwam tot bovenstaande conclusies.

Prioritering veiligheidsthema's

Het beeld bij de gedane en verwachte investeringen in veiligheidsdossiers sluit meestal goed aan bij de prioritering van veiligheidsthema’s. Het dossier woninginbraak scoort van oudsher bijvoorbeeld hoog.

Vooral op de onderwerpen 'Leefbaarheid, kwaliteit woonomgeving' (onder meer de dossiers woonoverlast, psychiatrische patiënten/verwarde personen en subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel burgers) en 'Ondermijning, georganiseerde criminaliteit' (onder meer handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit) wordt meer geïnvesteerd. Opvallend hoog scoort het dossier betrokkenheid burger.

Links