Raadsleden & Veiligheid

Partners

Beantwoording Kamervragen over bedreiging van raadsleden

14-04-2016

Minister Plasterk (BZK) gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op bedreigingen gericht tegen raadsleden. Met de brief geeft hij antwoord op vragen van het Kamerlid Manon Fokke (PvdA).

Onacceptabel

"Agressie en geweld op het werk zijn onacceptabel. Daarvan moet men altijd (intern) melding maken en in het geval van (mogelijk) strafbare feiten – zoals bedreiging en fysiek geweld –aangifte doen bij de politie", schrijft minister Plaster in beantwoording van Kamervragen.

Downloads