Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadslid.Nu bepleit betere nazorg bedreigde raadsleden

17-03-2016

De nazorg voor raadsleden die omwille van hun raadswerk bedreigd worden, kan en moet beter worden geregeld. Raadslid.Nu heeft zich hiervoor sterk gemaakt bij de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake bedreigingen van publieke ambtsdragers, woensdagmiddag in de Tweede Kamer.

Raadslid.Nu heeft tijdens de hoorzitting aangegeven dat de nazorg verbeterd kan worden. Na bedreigingen, geweld en agressie wordt er weer overgegaan tot de orde van de dag. Pas na enige tijd wordt duidelijk dat dergelijke bedreigingen doorwerken in het privéleven van raadsleden. Als gevolg hiervan is er wel degelijk extra nazorg nodig. Raadslid.Nu maakte duidelijk dat over deze nazorg goede afspraken moeten worden gemaakt zodat raadsleden in hun eigen regio goed kunnen worden ondersteund. Deze nazorg is ook belangrijk met het oog op kandidaatstelling van nieuwe raadsleden. Bedreigingen en geweld leidt, zo blijkt uit onderzoek van Raadslid.Nu, er toe dat zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen met het raadswerk. Raadslid.Nu waarschuwde de Kamer daarom voor de ondermijnende effecten van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld.

Gesprek in eigen kring

Tijdens de hoorzitting lieten ook raadsleden hun licht schijnen over deze nazorg. Volgens raadslid Annemieke Boellaard (D66, Bernheze) moet dergelijke nazorg plaatsvinden binnen de eigen fractie. Dergelijke zaken dienen volgens haar ook nabesproken te worden binnen de eigen gemeente. Raadslid Lourens van Bruchem (Christenunie, Geldermalsen) heeft zelf meegemaakt wat het is om bedreigd te worden. Hij gaf aan dat er in zijn gemeente op informerle manier nazorg is verricht.

Raadslid.Nu citeerde het Wormerlandse raadslid Harold Halewijn, die met brandstichting van zijn auto’s werd geconfronteerd: ‘Ik denk dat nazorg zeker gegeven had kunnen en moeten worden. Wat kun je nog wel doen en wat moet je (een tijdje) niet meer doen en zeggen? Dat soort dingen. Ook over hoe je met de pers omgaat die mij nog dagelijks op de nek zit. Uiteraard heeft de politie slachtofferhulp gegeven maar dat zie ik toch meer als een verlengstuk van de brandstichting en niet zozeer als hulp bij het werk dat je als openbaar persoon doet. ‘

Enquete Raadslid.Nu

Aanleiding voor de hoorzitting was de enquete van Raadslid.Nu waaruit blijkt dat 7 procent van de raadsleden dreigt te stoppen met het raadswerk als gevolg van bedreigingen en twintig procent dat overweegt. Raadslid.Nu onderstreepte in de hoorzitting dat niet mag worden onderschat wat agressie en bedreiging met raadsleden doet.