Raadsleden & Veiligheid

Partners

VNG Agenda: de opgaven en thema's voor 2017

17-11-2016

Wat willen de gemeenten het komend jaar in VNG-verband oppakken? Het staat verwoord in de VNG Agenda 2017. Drie hoofdthema's staan centraal, acht maatschappelijke opgaven bepalen de agenda voor het komende jaar.

Het versterken van de lokale democratie en het lokale bestuur is de opgave die over al deze opgaven heen ligt. De drie hoofdthema's zijn:

 • Vertrouwen in en kwaliteit van de lokale democratie en het lokale bestuur.
 • Maatschappelijke integratie en participatie.
 • Leefbare en veilige leefomgeving.

Maatschappelijke opgaven

De maatschappelijke opgaven die de VNG Agenda 2017 bepalen zijn:

 • lokale democratie en het lokale bestuur
 • maatschappelijke integratie en participatie
 • arbeidsmarkt door het stimuleren van economie en innovatie
 • kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving
 • openbare orde en veiligheid
 • informatiehuishouding van gemeenten en het borgen van de privacy
 • professionalisering van de gemeentelijke werkorganisatie
 • financiële positie van gemeenten

Meer informatie

De VNG Agenda 2017 staat op de agenda van de Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) op 30 november in Nieuwegein.

Downloads