Raadsleden & Veiligheid

Partners

Rondetafelgesprek over bedreiging publieke ambtsdragers

18-05-2016

De overheid neemt bedreigingen van publieke ambtsdragers, ofwel ambtenaren, serieus. Daarom is directeur van het CCV Patrick van den Brink vandaag aanwezig bij een rondetafelgesprek hierover. Hij praat met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken bij over dit onderwerp, wat valt onder het Programma Veilige Publieke Taak.

Maatschappelijk probleem

Van den Brink zegt in zijn notitie voor de commissie: "Agressie en geweld tegen publieke ambtsdragers valt niet te tolereren. Werkgevers kunnen inmiddels beschikken over tal van maatregelen en instrumenten om de agressie aan te pakken. Maar agressie en geweld is geen zaak van werkgevers alleen. Het is een maatschappelijk probleem. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid stimuleert gemeenten om agressie en geweld als onderdeel van het integraal veiligheidsplan op te nemen."

Tevens heeft het CCV informatie gebundeld in een webdossier op deze website.

Percentage daalt

Agressie tegen (gemeente)ambtenaren blijft een punt van zorg zo valt te lezen in VNG Magazine. De Inspectie SZW schrijft dat in haar Eindrapportage Programma Overheidsdiensten 2011-2015. In 2012 had 45 procent van de gemeenten nog onvoldoende maatregelen genomen om agressie tegen te gaan. Daarvoor zijn ze destijds door de Inspectie SZW op de vingers getikt. Dat heeft ertoe geleid dat het percentage in 2014 was gedaald tot 9.

Tekortkomingen weggewerkt

In 2012 was bij ongeveer de helft van de gemeenten de risico-inventarisatie en –evaluatie voor verbetering vatbaar. Vooral de risico’s voor de buitendiensten (zoals ongevallen bij het snoeien van bomen of bij het besturen van voertuigen) waren onvoldoende uitgewerkt of er ontbrak een plan van aanpak met maatregelen. Bij de laatste herinspecties hadden gemeenten de tekortkomingen bijna allemaal weggewerkt.

Aandacht en alertheid

Het algemene oordeel van de Inspectie SZW is dat overheidsdiensten de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan een gezondere en veiligere werkomgeving. Maar de Inspectie vindt het 'zorgelijk' dat veel maatregelen niet beklijven. Daarvoor zijn 'voortdurende en actieve aandacht en alertheid' nodig.