Raadsleden & Veiligheid

Plasterk stuurt brief over nieuwe VPT-maatregelen

21-03-2016

Burgemeesters, wethouders en raadsleden worden steeds vaker persoonlijk aangesproken op besluiten van de gemeente. Dat gaat soms gepaard met agressie en geweld. Dit is onacceptabel. In een brief aan alle burgemeesters vraagt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aandacht voor een aantal (recente) maatregelen die ertoe bijdragen dat politieke ambtsdragers hun werk veilig en integer kunnen blijven vervullen.

Bespreekbaar maken

In de brief maakt de minister duidelijk dat hij blij is dat steeds meer colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden de problematiek van intimidatie en bedreiging bespreekbaar maken. Zeker het melden van incidenten of zelfs aangifte doen is een belangrijke stap voorwaarts. Zo kan de politie en het openbaar ministerie de situatie beoordelen en adviseren over aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Financieël vangnet

Ten aanzien van deze aanvullende beveiligingsmaatregelen is - voor acute dreigingssituaties waarin discussie met de gemeenteraad over de kosten niet mogelijk is - vanuit het ministerie van BZK een financieël vangnet opgezet. Verder kunnen politieke ambtsdragers per 1 maart jl. voor acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning dag en nacht een beroep doen op de diensten van het Instituut voor Psychotrauma (IVP).

Deze nieuwe maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende beroepsverenigingen (Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Raadslid.Nu), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie en maken deel uit van de instrumentenkoffer Veilig bestuur.