Raadsleden & Veiligheid

VNG-visie Handhaver 2020: sterk in de openbare ruimte

21-03-2016

De handhaver (boa) speelt een steeds grotere rol van betekenis in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen en overlast. Samen met de politie hebben boa's de opdracht de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken. Wat is in de toekomst nodig voor een sterke handhaver?

Omdat de politie zich steeds meer richt op opsporing, doet de maatschappij een steeds groter beroep op professionele handhavers. In de visie 'Omdat de burger dat van ons verwacht: handhaving sterk in de openbare ruimte' beschrijft de VNG de rol van de handhaver in 2020 en de randvoorwaarden voor een sterke handhaver.

Extra oren en ogen

Handhavers zijn de extra oren en ogen van gemeente, politie, jeugdwerkers en sociale wijkteams. Een handhaver werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeente, per situatie weegt hij af welk instrument hij inzet.

Brede blik

Bij overlast door jongeren bijvoorbeeld kan een waarschuwend gesprek voldoende zijn, een handhaver kan een boete uitdelen maar wellicht moet jeugdwerk ingeschakeld worden. Deze brede blik van de handhaver zorgt ervoor dat hij een andere positie heeft dan de politie.

Randvoorwaarden

Ontwikkelingen in de maatschappij, de decentralisaties in het sociaal domein en een tegelijkertijd terugtrekkende politie, zorgen ervoor dat steeds meer van handhavers wordt verwacht.

De randvoorwaarden die volgens de VNG nodig zijn voor een sterke handhaver zijn:

  • Politie en handhavers moeten horizontaal samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en ieder vanuit zijn eigen rol.
  • Handhavers moeten ook kunnen optreden tegen lichte verkeersovertredingen. Het takenpakket van de handhaver in de openbare ruimte kan worden uitgebreid.
  • Handhavers en politie moeten (beperkt) toegang hebben tot elkaars systemen om informatie te kunnen delen.
  • Met oog op de herkenbaarheid en een professionele uitstraling moeten handhavers in 2020 allemaal hetzelfde uniform dragen.
  • Handhavers hebben steeds vaker te maken met agressie. Afhankelijk van de lokale situatie moeten zij al over geweldsmiddelen (bijvoorbeeld pepperspray) kunnen beschikken vóórdat zij met geweld te maken krijgen. Nu krijgen zij alleen toestemming als er al concrete incidenten zijn geweest.

Eind vorige week overhandigde Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer en voorzitter van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, de visie aan minister Ard van der Steur (V &J).

Downloads